Γονεϊκότητα

Περιγεννητικές και Μεταγεννητικές Ομάδες

Ομάδες εγκύων, μαμάδων, γονέων, σεμινάρια για διάφορα θέματα που άπτονται της ανατροφής των παιδιών, της διατροφής, των πρώτων βοηθειών, του ύπνου των βρεφών. Εργαστήρια για τον θηλασμό, τον αποθηλασμό και πολλά άλλα...

Ομάδες, ομιλίες και Εργαστήρια βασισμένα στις αρχές του Attachment Parenting

Τι είναι το Attachment Parenting;Τι είναι ο ασφαλής συναισθηματικός δεσμός; Θεωρίες, προσεγγίσεις και οι βασικές αρχές του Attachment Parenting για τη γονεϊκότητα.

Πώς αντιλαμβανόμαστε την επικοινωνία, την αποδοχή, τα όρια και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσα στην οικογένειά μας;

Με την Αφροδίτη Κονδύλη, επίσημη συνεργάτη του Attachment Parenting Hellas, Attached at The Heart Parent Educator- Εκπαιδεύτρια γονέων, Φαρμακοποιό, Διεθνώς Πιστοποιημένη Σύμβουλο Γαλουχίας IBCLC