Τι είναι ο IBCLC

Τι είναι ο Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας (IBCLC)

Είναι ένας επαγγελματίας (εκπαιδευμένος σε επιστήμες υγείας), ο οποίος μπορεί να:

  • Εξασφαλίζει υποστηρικτικό περιβάλλον για τον θηλασμό και για τις οικογένειες που επιθυμούν να θηλάσουν.
  • Υποστηρίζει τους γονείς και τους άλλους επαγγελματίες της επιστημονικής ομάδας με τους οποίους συνεργάζεται, ώστε από την προγεννητική περίοδο και μετά τον τοκετό να επιτύχουν τους στόχους τους σε σχέση με τον θηλασμό, εξασφαλίζοντάς τους τη βέλτιστη εμπειρία
  • Αντιμετωπίζει και μπορεί να δώσει λύσεις σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στη διαχείριση της γαλουχίας (πχ. προωρότητα, πολύδυμες κυήσεις, ασθένειες της μητέρας ή/και του βρέφους, μαστίτιδες, ανατομικά προβλήματα μητέρας-βρέφους και πλήθος άλλων ειδικών καταστάσεων και θεμάτων)
  • Έχει τις γνώσεις, ικανότητες και την εμπειρία να εκπαιδεύσει τους γονείς σε θέματα που αφορούν στον θηλασμό και την ανάπτυξη του βρέφους
  • Μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή του θηλασμού και, ως εκ τούτου, της γενικότερης υγείας του πληθυσμού
   • Οργανώνοντας μαθήματα και εκπαίδευση τόσο γονέων-πολιτών, όσο και επαγγελματιών υγείας και επαγγελματιών που ασχολούνται με τη φροντίδα της δυάδας μητέρας-βρέφους αλλά και της οικογένειας.
   • Πραγματοποιώντας έρευνα σχετική με τον θηλασμό, λαμβάνοντας μέρος σε συνέδρια και συνεργαζόμενος με επιστημονικές ομάδες για την έρευνα και την προαγωγή του θηλασμού.

Με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει στο σύνολο καθώς η αύξηση των ποσοστών θηλασμού αποτελεί στόχο για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας παγκοσμίως.

Πώς εξασφαλίζεται ότι ένας επαγγελματίας που διαθέτει αυτή την πιστοποίηση έχει όλες τις παραπάνω ικανότητες και προσόντα και λειτουργεί με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά και ηθικά-δεοντολογικά τρόπο;

Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσαν τον Μάρτιο του 2013 η ειδική ομάδα εργασίας για τη διεθνή ανάλυση επαγγελματικής πρακτικής (PATF) και το Δ.Σ. του Διεθνούς Συμβουλίου Εξεταστών Συμβούλων Γαλουχίας (International Board of Lactation Consultant Examiners® ή, εν συντομία, IBLCE®)*, ο Διεθνώς Πιστοποιημένος Σύμβουλος Γαλουχίας (IBCLC) είναι:

"Ένας επαγγελματίας που είναι μέλος της ομάδας υγειονομικής περίθαλψης και ο οποίος έχει λάβει και διατηρεί την πιστοποίηση με βάση την οποία αναγνωρίζονται οι γνώσεις του και η εξειδίκευσή του αναφορικά με τη διαχείριση και τη φροντίδα στο πλαίσιο του θηλασμού.

Ένα άτομο που κατέχει την πιστοποίηση πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις καταλληλότητας (https://iblce.org/wp-content/uploads/2017/10/candidate-information-guide-2018-greek.pdf) και πέρασε επιτυχώς μια αυστηρή, ενδεδειγμένη στο πλαίσιο της ψυχομετρίας δοκιμασία εξέτασης.

Από το 1985, η κατοχή της πιστοποίησης IBCLC αποδεικνύει ότι, κατά την άσκηση της δραστηριότητας, ο IBCLC κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τα ακόλουθα:

• Να παρέχει εκπαίδευση και να προάγει τον θηλασμό ως επιτακτική ανάγκη για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Να παρέχει καθοδήγηση για την κοινωνία, από τις κοινότητες έως τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

• Να προωθεί υποστηρικτικά για τον θηλασμό περιβάλλοντα.

• Να διευκολύνει τη δημιουργία μιας βέλτιστης εμπειρίας θηλασμού για τις οικογένειες.

• Να εντοπίζει και να διαχειρίζεται προκλήσεις υψηλής δυσκολίας για τη γαλουχία."

Ένας IBCLC λειτουργεί ανεξάρτητα, αλλά και σε συνεργασία, ώστε να ενθαρρύνει τις μητέρες, τα παιδιά και τις οικογένειες προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους για τον θηλασμό.

Η πιστοποίηση βεβαιώνει ότι ο κάτοχός της διαθέτει την απαραίτητη κατάρτιση και γνώσεις για την ορθή επαγγελματική απόδοση κάθε επαγγελματία που φέρει αυτόν τον τίτλο. Δεν αποτελεί ξεχωριστό επάγγελμα και οι IBCLCs θα πρέπει να ακολουθούν την κατά τόπους νομοθεσία

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να δώσει κάποιος εξετάσεις πιστοποίησης IBCLC είναι να έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση και κλινική εξάσκηση στους παρακάτω τομείς:

1. Εκπαίδευση σε επιστήμες υγείας

2. Κλινική εμπειρία ειδικά στη γαλουχία

3. Εκπαίδευση ειδικά στη γαλουχία

Ένας IBCLC μπορεί να εργαστεί σε πολλά επαγγελματικά πλαίσια, όπως νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία ή και αυτόνομα. Όταν είναι επαγγελματίες υγείας (μαίες/τες, νοσηλεύτριες/τες, ιατροί) που εργάζονται σε νοσοκομείο, είναι ιδανικοί για να βοηθήσουν το νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται να πιστοποιηθεί ως «Νοσοκομείο φιλικό προς τα βρέφη» σύμφωνα με τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας της UNICEF

*Το Συμβούλιο IBLCE® είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής φορέας πιστοποίησης που απονέμει την πιστοποίηση «International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®)»

Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1985 και προσφέρει τη διεθνή πιστοποίηση IBCLC χωρίς διακρίσεις όσον αφορά στις πολιτιστικές, πολιτικές, θρησκευτικές και κοινωνικές πεποιθήσεις. Η διαδικασία της εξέτασης είναι πιστοποιημένη από την Εθνική Επιτροπή των Η.Π.Α. για τις Υπηρεσίες Πιστοποίησης (ΝCCA), με αυστηρές κατευθυντήριες προϋποθέσεις για τις οργανώσεις που ασχολούνται με την υγεία.