Δράσεις

Υπηρεσίες

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εγγραφή στον Κύκλο

Το Μαγαζί του Κύκλου

Σύμβουλοι Θηλασμού IBCLC

Εκπαίδευση Γονέων


Στο ταξίδι της γονεϊκότητας, η γνώση δεν σταματά ποτέ. Αποτελεί μια διαρκή διαδικασία, διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση, ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία της οικογένειας, των γονέων, των παιδιών.

Στον Κύκλο, αυτό επιτυγχάνεται πρωτίστως με τη θετική και ενσυναισθητική ανατροφή των παιδιών, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές γονέων της Attachment Parenting International και συνεργάτες της Attachment Parenting Hellas. Mέσα από τη θεωρία και τις πρακτικές του Attachment Parenting, μαθαίνουμε νέους τρόπους να συνδεόμαστε με τα παιδιά και να χτίζουμε έναν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, δεξιότητες συναισθηματικής αγωγής και επικοινωνίας.

Μέσα από τη γνώση και την επικοινωνία, οι γονείς υποστηρίζονται μαθαίνοντας τις αρχές του Attachment Parenting και τον τρόπο για να τις εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους, ώστε να ενθαρρύνουν την υγιή ανάπτυξη των παιδιών τους σε όλα τα επίπεδα, σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό.

Στον Κύκλο διοργανώνονται σεμινάρια, ομιλίες και ανοιχτές συζητήσεις καθώς και ομάδες γονέων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ατομικών συναντήσεων με τους γονείς.